Thiết bị dẫn đường Vietmap A50 (ghi hình trước sau+tích hợp camera lùi)

Thiết bị dẫn đường Vietmap A50 (ghi hình trước sau+tích hợp camera lùi)

Thiết bị dẫn đường Vietmap A50

Chi tiết phụ kiện

Thiết bị dẫn đường Vietmap A50 (ghi hình trước sau+tích hợp camera lùi)

- Ghi hình trước sau
- Dẫn đường Vietmap
- Hỗ trợ camera lùi
- Hỗ trợ cảnh báo tốc độ

0949010192